1. Máy hàn điện tử mini gia đình Sasuke ZX7-200E

2. Máy hàn điện tử mini gia đình BTEC MMA 200E Pro

CÔNG TY TNHH TM DV KT VINH HẠNH

CÔNG TY TNHH TM DV KT VINH HẠNH

CÔNG TY TNHH TM DV KT VINH HẠNH
CÔNG TY TNHH TM DV KT VINH HẠNH