1. Ứng dụng của máy nén khí trục vít:

2. So sánh máy nén khí trục vít có dầu và không dầu:

MÁY PHUN BỘT CHỐNG CHÁY

MÁY PHUN BỘT CÔNG NGHIỆP

MÁY PHUN SƠN CHỐNG CHÁY CHÍNH HẢNG
MÁY PHUN SƠN CHÍNH HẢNG