1. Máy xây dựng là gì ?

2. Phân loại máy xây dựng và công dụng tương ứng.

MÁY PHUN BỘT CHỐNG CHÁY

MÁY PHUN BỘT CÔNG NGHIỆP

MÁY PHUN SƠN CHỐNG CHÁY CHÍNH HẢNG
MÁY PHUN SƠN CHÍNH HẢNG