1. Màng sơn bị nứt, không đồng đều:

2. Màng sơn có bọt khí:

MÁY PHUN BỘT CHỐNG CHÁY

MÁY PHUN BỘT CÔNG NGHIỆP

MÁY PHUN SƠN CHỐNG CHÁY CHÍNH HẢNG
MÁY PHUN SƠN CHÍNH HẢNG