1. Màng sơn bị nứt, không đồng đều:

2. Màng sơn có bọt khí:

CÔNG TY TNHH TM DV KT VINH HẠNH

CÔNG TY TNHH TM DV KT VINH HẠNH

CÔNG TY TNHH TM DV KT VINH HẠNH
CÔNG TY TNHH TM DV KT VINH HẠNH